Oda sa Aking Pusa

Tula ni Kimmy Baraoidan

ash

Pusang natutulog. Litrato ni: Kimmy Baraoidan

Nais kong maging
Gaya ng isang pusa:
Mailap ngunit malambing –
Kahit anong pagtawag
Iyong gawin, lalapit lamang
Kung kailan nito ibigin.
Hindi ka sasalubungin
Sa iyong pag-uwi.
Titingnan ka lamang
Nang panandalian
Ng kaniyang mga matang
Antukin,
Sapat lamang upang
Masabi niya sa iyong
O, nariyan ka na pala.
Kikiskis sa iyong binti
Kung kailan mo hindi
Inaasahan.
Magpapakamot ng leeg
Kung kailan ika’y
Paalis na ng bahay.
Tatabi sa iyong pagtulog
Kapag batid niya
Ang iyong lumbay.

Facebook Comments

Leave a Reply